Ліцензії та сертифікати

Ліцензія InstaForex

Професійний учасник ринку цінних паперів, що здійснює брокерську діяльність, називається брокером.

Брокерська діяльність — це здійснення операцій з цінними паперами в інтересах клієнта, за договором комісії або доручення.

На здійснення брокерської діяльності, компанії потрібно обов'язково мати ліцензію. До брокерської діяльності відносяться: покупка та продаж цінних паперів і валюти за дорученням клієнта, рекомендації, прогнозування і незалежна аналітика.

Forex ліцензія не обмежена у часі, тобто, без обмеження терміну дії.

Instant Trading Ltd. регулюється та є ліцензованою Комісією з фінансових послуг Британських Віргінських островів (FSC) відповідно до Закону про цінні папери та інвестиційний бізнес (SIBA) БВО (Британських Віргінських островів).

Британські Віргінські острови — заморські території Великобританії, законодавство яких будується на загальному англійському праві. Міжнародні компанії зустрічають на території БВО підтримку, оскільки в економіці територій найбільш розвиненим є фінансовий сектор. Крім того, Британські віргінські острови займають важливе місце у світовій системі фінансів. Фінансовий сектор економіки БВО підпадає під регуляцію незалежної Комісії з фінансових послуг Британських Віргінських островів (FSC), яка веде свою діяльність відповідно до міжнародних вимог з протидії посадовим злочинами, зберігаючи конфіденційність легальних угод бізнесу.

Режим ліцензування Британських Віргінських островів працює в повній відповідності до стандартів діяльності у фінансовому секторі, прийнятими у всьому світі. Про це, зокрема, свідчить Закон про цінні папери та інвестиційний бізнес (SIBA). Стандарти, на основі яких він розроблений, визначаються такими авторитетними організаціями як Міжнародний валютний фонд (IMF) і Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO).

З 2013 року, спільно з регулюючими органами 31 європейської країни, Комісія FSC підписала Меморандум про домовленість вести спільну діяльність з контролю інвестиційних фондів. Зазначений факт ще раз підтверджує визнання і важливу роль Комісії FSC на світовому ринку фінансів.

І оскільки Instant Trading Ltd. регулюється Комісією з фінансових послуг Британських Віргінських островів FSC (і SIBA), то компанія визначила своїм пріоритетом інформаційну відкритість для клієнтів, ведення діяльності відповідно до законодавства, та захист інтересів своїх користувачів.


Ліцензія БВО