Awesome Oscillator - AO

Технічний Форекс Індикатор Чудовий Осцилятор Білла Вілльямса (Awesome Oscillator, AO) - це 34-періодна проста ковзаюча середня, побудована за середніми значеннями барів (H + L) / 2, віднята від 5-періодної простої ковзаючої середньої, побудованої за середніми значеннями барів (H + L) / 2. Він точно говорить нам, що відбувається в поточний момент часу з рушійною силою ринку.

Сигнали на покупку

Блюдце

Це єдиний сигнал на покупку, який виникає, коли гістограма знаходиться вище нульової лінії. Необхідно пам'ятати наступне:

сигнал «Блюдце» утворюється, коли гістограма змінює напрямок з низхідного на висхідний. Другий стовпець нижчий першого і він забарвлений в червоний колір. Третій стовпець вищий другого і він зелений.

Пам'ятайте, що при використанні сигналу на покупку «Блюдце», всі стовпці Awesome Oscillator повинні знаходиться вище нульової лінії.

Сигнал на покупку утворюється, коли гістограма переходить від негативних значень до позитивних.

При цьому:

щоб утворився цей сигнал, необхідні тільки два стовпці

перший стовпець повинен бути нижче нульової лінії, другий стовпець повинен перетинати нульову лінію (перехід від від'ємного значення до додатного)

неможлива одночасна наявність сигналу на купівлю та на продаж.

Два піка

Це єдиний сигнал на покупку, який може утворитися, коли значення гістограми лежать нижче нульової лінії.

Тут необхідно пам'ятати наступне:

сигнал утворюється, коли у вас є спрямований вниз пік (найнижчий мінімум), що знаходиться нижче нульової лінії, за яким слідує інший спрямований вниз пік, який вище (негативне число, менше за абсолютним значенням, тому воно знаходиться ближче до нульової лінії), ніж попередній пік, що дивиться вниз;

гістограма повинна знаходитися нижче нульової лінії між двома піками. Якщо гістограма перетинає нульову лінію між піками, сигнал на покупку не діє. Проте виникає сигнал на покупку «Перетин нульової лінії»;

кожен новий пік гістограми повинен бути вищим (меншим за модулем від'ємним числом, яке знаходиться ближче до нульової лінії), ніж попередній пік;

якщо формується додатковий, більш високий пік (який ближче до нульової лінії) і гістограма не перетнула нульову лінію, то утворюється додатковий сигнал на покупку.

Сигнали на продаж

Сигнали на продаж Awesome Oscillator ідентичні сигналам на покупку. Сигнал «Блюдце» перевернутий і знаходиться нижче нуля. «Перетин нульової лінії» йде за спаданням - перший стовпець вище нуля, другий нижче. А «Два піки» вище нульової лінії і теж перевернутий.

Технічний Індикатор Чудовий Осцилятор Білла Вілльямса (Awesome Oscillator, AO)

Розрахунок

Гістограма Awesome Oscillator - це 34-періодна проста ковзаюча середня, побудоване за середніми значеннями барів (H + L) / 2, віднята від 5-періодної простої ковзаючої середньої, побудованої за середніми значеннями барів (Н + L) / 2.

MEDIAN PRICE = (HIGH + LOW) / 2

AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5)-SMA (MEDIAN PRICE, 34)

де:

MEDIAN PRICE - медіанна ціна;

HIGH - максимальна ціна бару;

LOW - мінімальна ціна бару;

SMA - проста ковзаюча середня.