DeMarker – DeM

Технічний Індикатор Демарка (DeMarker, DeM) будується на основі співставлень максимуму поточного бару з максимумом попереднього. Якщо максимум поточного бару вищий, то реєструється відповідна різниця. Якщо поточний максимум менший або рівний максимуму попереднього бару, то реєструється нульове значення. Потім отримані таким чином різниці за n періодів сумуються. Отримане значення стає чисельником індикатора DeMarker і ділиться на ту ж саму величину плюс сума різниць між ціновими мінімумами попереднього і поточного барів. Якщо поточний ціновий мінімум більший того, який був на попередньому барі, то фіксується нульове значення.

Коли значення форекс індикатора DeMarker опускаються нижче за позначку 30, то очікується розворот цін вгору. Коли значення індикатора піднімаються вище за відмітку 70, то очікується розворот цін униз.

Використання більш тривалих періодів розрахунку дозволяє зачепитися за довгострокову тенденцію в розвитку ринку. Індикатори з короткими періодами дозволяють виходити на ринок в точці з найменшим ризиком і планувати момент укладання угоди так, щоб вона була в руслі основної тенденції.

Технічний Індикатор Демарка (DeMarker, DeM)

Розрахунок

Значення індикатора DeMarker в інтервалі i обчислюється наступним чином:

Обчислюється DeMax (i):

Якщо HIGH (i) > HIGH (i - 1), то DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1), інакше DeMax (i) = 0

Обчислюється DeMin (i):

Якщо LOW (i) < LOW (i - 1), то DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i ), інакше DeMin (i) = 0

Розраховується значення Індикатора Демарка:

DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N))

де:

HIGH (i) - максимальна ціна поточного бару;

LOW (i) - мінімальна ціна поточного бару;

HIGH (i - 1) - максимальна ціна попереднього бару;

LOW (i - 1) - мінімальна ціна попереднього бару;

SMA - проста ковзаюча середня;

N - кількість періодів, що використовуються для розрахунку.