Money supply / Грошова маса

Пропозиція грошей у країні, яка виражається грошовими агрегатами М0 = готівка, М1 = М0 + чекові вклади, М2 = М1 + строкові вклади, депозити менше 100.000 дол. США. МОЗ = М2 + строкові вклади, депозити більш 100.000 дол. США, М4 = сумарний грошовий агрегат. Публікується: 09:30 (GMT) щочетверга (дані за тиждень, що закінчився два понеділка назад). Зростання грошової маси, як правило, супроводжується падінням курсу національної валюти. Однак іноді дані по росту грошової маси приводять до очікувань підвищення дисконтної ставки і, в кінцевому підсумку, до підвищення курсу.

Кількість грошей, що перебувають в обігу (Money Supply), є одним із істотних чинників, що формують валютний курс. Надлишок однієї валюти створить підвищену пропозицію її на міжнародному валютному ринку і викличе зниження її курсу стосовно інших валют. Відповідно, дефіцит валюти, при наявності попиту на неї, призведе до зростання курсу. Показниками, що вимірюють кількість грошей в обігу, є так звані грошові агрегати (Monetary Aggregates), які враховують кількість грошей різних видів, характеризуючи і склад грошей (структуру грошової маси). Самі грошові агрегати визначаються дещо по-різному в різних країнах, але загальний їх зміст при цьому цілком аналогічний. Ми, як завжди, розглянемо тут варіант, прийнятий в американській банківській системі, де формуються дані по чотирьох грошових агрегатах:

- M0 - банкноти і монети в обігу;

- Ml - готівка в обігу, що знаходяться за межами банків, дорожні чеки, депозити до запитання, інші чекові депозити;

- М2 = Ml + нечекові ощадні депозити, термінові вклади в банках, одноденні операції РЕПО, одноденні доларові депозити резидентів США, кошти на рахунках взаємних фондів;

- M3 = М2 + короткострокові державні облігації, операції РЕПО, євродоларові депозити резидентів США у закордонних філіях американських банків.

Грошовий агрегат М4 включає в себе обсяг готівкової валюти в обігу, загальну суму кредитів, видану банками, а також суму запозичень уряду. М4 вважається хорошим індикатором для рівня інфляції. У США використовується ще один, більш широкий грошовий агрегат, але вважається, що основним показником, сильно корельованим з валютними ринками, є М2, тому подальші подробиці ми опускаємо. Вплив даних по грошових агрегатах на валютні цикли оцінюється насамперед через їх зв'язок зі стадіями економічних циклів. Поведінка різних грошових агрегатів в економічному циклі цілком аналогічна: всі вони показують максимальні темпи зростання перед початком спаду і мінімуми зростання наприкінці спаду. З цієї причини агрегат M2, наприклад, включений в індекс випереджаючих індикаторів. Всі агрегати відчувають найбільше зростання на стадії відновлення; M2 в середньому має однаковий темп зростання в стадії спаду (рецесії) і в стадії зростання.