Retail Sales (US) / Роздрібні продажі по US

Індекс показує зміну обсягу продажів у сфері роздрібної торгівлі. Обсяги роздрібної торгівлі - один з показників споживчих витрат, тому як індикатор споживчого попиту і впевненості споживача, він може служити орієнтиром для валютного ринку в поворотних точках економічного циклу. Особливо велике значення такі індикатори мають для відстеження економіки США, так як споживчий попит є її головною рушійною силою. Якщо споживач має більший дохід, то більше товарів буде вироблятися, а також імпортуватися. Цей індикатор розділяють на: «продажі автомобілів» і «продажі всього іншого». Так як кількість проданих автомобілів є дуже мінливою величиною, то найбільш вірну інформацію несе в собі та частина індикатора, в якій не враховуються «продажі автомобілів». Зростання обсягу роздрібних продажів є позитивним чинником для розвитку національної економіки та призводить до зростання курсу національної валюти. Чинить обмежений вплив на ринок Форекс (в основному, у середньо- і довгостроковому плані). Показник характеризує силу споживчого попиту. Його зростання вказує на збільшення виробництва товарів, зміцнення економіки і валюти. Публікується: 13:30 (GMT), 13-й день місяця (за попередній місяць). RS - перший по порядку оголошення індикаторів витрат споживачів. Він важливий, тому що входить (у вигляді частини літери C) в формулу для обчислення ВВП: GDP = C + I + G + X - M, в якій символ C відповідає приблизно за 2 / 3 всього ВВП. Найбільш важливою інформацією в доповіді про роздрібні продажі є, мабуть, відсоткова зміна в продажах споживчих товарів, за винятком автомобілів. Ця частина споживчих витрат складає близько 40% цілого. Відзначимо два недоліки даних по RS: по-перше, вони відображають тільки витрати на придбання товарів, ігноруючи придбання послуг; по-друге, дані по витратах населення виключно волатильні, їх важко прогнозувати, вони часто переглядаються. Дані збираються щомісяця спеціальним відділом Департаменту Комерції (Department of Commerce), який називається «Бюро з перепису (US Census Bureau)», шляхом випадкового опитування роздрібних торгівельних організацій усіх масштабів по всій країні.